Motetten van Mendelssohn, een muzikale vesper in Kruiskerk Amstelveen

Een muzikale vesper wordt op zondag 26 maart gehouden in de Kruiskerk. Uitgevoerd worden twee motetten – vocaal ten hore gebrachte composities – van Felix Mendelssohn.

Het eerste werk is Jesu meine Freude, een motet van Felix Mendelssohn uit 1828 gecomponeerd op een koraal van Johann Franck uit de zeventiende eeuw. Het tweede motet, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren, is een a capella werk gecomponeerd aan het eind van zijn leven in 1847. Het is gebaseerd op een Bijbelse tekst, de lofzang van Simeon die deze zingt als hij de pasgeboren Jezus ziet.

Het vocaal ensemble Linguae atque Cordis zingt beide motetten, het eerste begeleid door strijkers en kistorgel, onder leiding van Bert ’t Hart. Organist is Henk Trommel en liturg ds. Jaap Doolaard uit Zeist.

Kruiskerk Amstelveen, Van der Veerelaan 30a. Tijdstip: van 17.00 tot 18.00 uur. Iedereen is welkom vanaf 16.30 uur. Om 16.40 uur is er voor geïnteresseerden een korte uitleg over muzikale bijzonderheden van deze muziek. De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.