Gemeente gaat op zoek naar woonfraude in Groenelaan

Teams van de gemeente Amstelveen gaan vanaf eind april actief op zoek naar woonfraude in de wijk Groenelaan. Eerder werd de wijk Keizer Karelpark al onder de loep genomen. Ook deze keer valt de opsporing onder de noemer Schijnwerper in de Wijk, waarbij de gemeente verschillende bestanden vergelijkt om zo misstanden te kunnen constateren. Voorbeelden hiervan zijn onderhuur, illegale kamerverhuur of overbewoning.

Wethouder Handhaving Herbert Raat (VVD): ,,Door woonfraude actief op te sporen zorgen we ervoor dat goedkope huurwoningen terechtkomen bij inwoners die daar recht op hebben. Daarnaast kunnen we hiermee de veiligheid voor zowel bewoners als omwonenden beter waarborgen. We komen wel eens woningen tegen waarbij provisorische kamertjes worden gemaakt met houten platen. Levensgevaarlijk als er brand uitbreekt. Het nog steeds van belang dat inwoners vermoedens van woonfraude bij ons melden. Ik roep dan ook iedereen op dit te doen. In 2016 ontvingen we al ruim 700 meldingen.”

Naast het Schijnwerperproject, waarbij wordt gereageerd op meldingen en constateringen van burgers en instanties op het gebied van woonfraude, lanceerde de gemeente vorig jaar Schijnwerper in de Wijk. Hierbij vergelijkt zij actief verschillende bestanden om zo te kijken of er misstanden kunnen worden geconstateerd. Bij misstanden die vanuit de administratie niet eenvoudig kunnen worden verklaard vindt een huisbezoek plaats door gezamenlijke controleteams van de gemeente en Eigen Haard.

Vanaf heden komen daar ook de bestanden van de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, Dienst Uitvoering Onderwijs, Centraal Justitieel Incassobureau, Nationale Politie en eventueel energiemaatschappijen en Waternet bij. Hiermee is het mogelijk nog meer adressen naar boven te krijgen.

In 2016 is gestart met een gedeelte van de wijk Keizer Karelpark. Uit dit project kreeg de gemeente van de 131 onderzochte adressen inzicht in 64 stuks. Deze vroegen om nader onderzoek of handhaving. Inmiddels zijn 47 van deze zaken afgehandeld en de overtredingen beëindigd. Er zijn nog 17 zaken in behandeling.