Nieuwe wijk- en buurtindeling Amstelveen in 2018

De bestaande Amstelveense wijk- en buurtindeling verandert per 1 januari 2018. De huidige wijkindeling voldoet niet meer aan de richtlijnen die bijvoorbeeld worden gesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Zo zijn de wijken te groot om de juiste cijfers boven water te krijgen. Daarom wordt het moeilijk om de wijken op een goede manier met elkaar te kunnen vergelijken.

Daarnaast is er steeds meer behoefte aan cijfers op buurtniveau. Door de huidige wijkindeling is dat niet mogelijk. Met de nieuwe wijk-/buurtindeling wordt hier aan tegemoet gekomen: er worden 14 wijken en 47 buurten onderscheiden in plaats van de huidige 20.

Bij de naamgeving van de (nieuwe) wijken en buurten is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande namen, markante punten of (straat)thema’s. Meer wijken en buurten betekent dat het CBS meer cijfers op buurtniveau kan leveren.

De nieuwe indeling is besproken in wijkenoverleg. In dit overleg nemen vertegenwoordigers deel van de wijkplatforms en de bewonersinitiatiefgroepen. De gevolgen van de nieuwe indeling zijn beperkt. Voor de bewoners heeft het geen gevolgen, voor gebruikers van de wijk-/buurtindeling betekent het eenmalig omschakelen naar de nieuwe indeling.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de nieuwe wijk- en buurtindeling? Neem dan contact op met de gemeente via seno@amstelveen.nl.