Verkeersmaatregelen met Koningsdag

Rondom de Amsterdamseweg en het Oude Dorp zijn verschillende verkeersmaatregelen van kracht tijdens Koningsdag. Dit om er een veilig feest voor iedereen van te kunnen maken en het gebied toegankelijk te houden voor hulpdiensten.

De Amsterdamseweg en het Oude Dorp worden geheel afgesloten voor autoverkeer van 6.30 uur tot 22.00 uur. Het gebied ten westen van de Keizer Karelweg is autoluw en daarom niet toegankelijk voor autoverkeer Uitgaand verkeer is beperkt mogelijk. Parkeren kan op het parkeerterreinen bij het Gemeentehuis, parkeerterrein aan de Doorweg, bij de hockeyvelden in het bos en bij het Stadsplein.

De gemeente Amstelveen maakt gebruik van een sleep- en takeldienst. Om onder andere de hulpdiensten op deze drukke dag volledige doorgang te garanderen, kan het voorkomen dat voertuigen moeten worden weggesleept. Deze voertuigen worden dan weggesleept naar de parkeerplaats Saskia van Uilenburgweg in Amstelveen. Eigenaren van de versleepte voertuigen ontvangen wél een proces-verbaal, maar betalen geen kosten voor het verslepen. Het parkeerverbod gaat in op 26 april en wordt in de loop van 28 april opgeheven

Fietsenstallingen zijn te vinden op het parkeerterrein bij Grand Cafe Oude Dorp, het parkeerterrein bij het Kazernepad (naast De Bajes) en op de Graaf Aelbrechtlaan ter hoogte van de Jan Benninghstraat.