Vermindering geluid verbrede A9 vanuit huis te bekijken

Tijdens de informatiebijeenkomsten over het Tracébesluit 2017 (voor de verbreding en verdieping van de A9) konden inwoners en andere geïnteresseerden via een speciale geluidinformatiekaart de afname van geluid van de verbrede snelweg A9 bekijken. De kaart toont aan dat een groot deel van de omwonenden een geluidsafname van meer dan 5 dB kan verwachten. De informatie is ook online vanuit huis te bekijken.

Wethouder A9 Herbert Raat (VVD): “Om ervoor te zorgen dat omwonenden er wat betreft geluid niet op achtergaan investeert de gemeente 40 miljoen euro in bovenwettelijke maatregelen en het rijk nog eens 120 miljoen. Hiermee wordt de rijksweg verdiept aangelegd, komen er twee overkappingen bij het Oude Dorp en het Stadshart en kunnen we bij de Bovenlanden een betere verbinding realiseren voor fietsers en voetgangers. Amstelveners die rond de A9 wonen kunnen tot op huisniveau ervaren wat de afname van geluid zal zijn. Het is mooi om te zien dat iedereen erop vooruit gaat.”

Op rws.tik-app.nl/a9-badhoevedorp-holendrecht kan in de applicatie de postcode en het huisnummer in de zoekbalk worden ingevoerd. Ook kan bekeken worden welk soort asfalt er gebruikt wordt en hoe hoog de geluidsschermen ter plaatse worden. Op de website is ook weergegeven welke wijzigingen er zijn doorgevoerd in het Tracébesluit 2017 ten opzichte van het Ontwerp Tracébesluit 2016.

Tijdens de informatiebijeenkomsten, eind maart en begin april georganiseerd op de bovenste etage van Bibliotheek Amstelland zijn rond de 150 mensen in gesprek geweest met medewerkers van Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen. Er was informatie over het volledige Tracébesluit tussen Schiphol en Almere, maar bijvoorbeeld ook over de bovenwettelijke maatregelen van de gemeente Amstelveen, zoals de overkapping bij het Oude Dorp.

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 7 maart 2017 het Tracébesluit weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere 2017 vastgesteld. Deze ligt nog tot en met 2 mei 2017 ter inzage bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat West-Nederland Noord, het Raadhuis van Amstelveen en op www.platformparticipatie.nl/saa.