Amstelveen zoekt nieuwe kinderburgemeester

De termijn van onze kinderburgemeester Melle Vos is bijna verstreken. De gemeente is daarom weer op zoek naar nieuwe kandidaten voor het ambt van kinderburgemeester.

Kinderen uit groep 6 en groep 7 kunnen zich verkiesbaar stellen. De kinderburgemeester gaat samen met de burgemeester of een wethouder naar allerlei evenementen, en doet soms een korte toespraak. Daarnaast is de kinderburgemeester een belangrijke adviseur van het College op het gebied van onderwerpen die voor kinderen belangrijk zijn. Je moet dan denken aan zaken als spelen, school of sport. Het termijn van de kinderburgemeester duurt een jaar.

Kinderen die graag mee willen doen aan de verkiezing voor kinderburgemeester schrijven een brief, of maken een filmpje waarin ze aangeven dat ze kinderburgemeester willen zijn en wat ze dan willen bereiken. Als extra opdracht moeten ze het thema Mensen Maken Amstelveen in hun verhaal verwerken.

De inschrijving loopt tot 12 mei, en kan worden ingestuurd via kinderburgemeester@amstelveen.nl.