Basisscholen zamelen klein elektronisch afval in tijdens E-waste race

Tijdens de E-waste race 2017, van 22 mei tot en met 15 juni, nemen vijf teams van vier basisscholen het tegen elkaar op om in vier weken zoveel mogelijk kapot klein elektronisch afval (ook wel e-waste genoemd) in te zamelen. De deelnemende scholen zijn De Horizon, International School of Amsterdam, Brede School Rembrandt met groepen 7 en 7a en de St. Josefschool.

Iedereen in Amstelveen kan gedurende de race ook zijn of haar steentje bijdragen door hun elektronisch afval aan te melden op www.ewasterace.nl. Op een vooraf afgesproken tijd wordt het klein elektronisch afval dan opgehaald door scholieren. Online wordt de score tussen de teams bijgehouden. De scholen strijden om een schoolreisje naar Nemo in Amsterdam voor de hele groep. De E-waste race maakt recyclen op deze manier leuk en gemakkelijk!

Dankzij de E-waste race leren de deelnemende kinderen over milieu, grondstoffen en het belang van recyclen. Bovendien zorgen we er samen voor dat grondstoffen opnieuw ingezet kunnen worden en schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen. De E-waste race is een initiatief van de Gemeente Amstelveen.