Column: de Amstelveense maat…

Amstelveen staat weer eens op één. Deze keer zijn we de eerste met de zwartepietendiscussie. Het Amstelveense college is hierover namelijk helder. Zwarte piet moet niet verdwijnen, maar een paar kekke kleur- of roetveegpieten zijn vanaf 2017 duidelijk gewenst. Het organiserende comité in onze gemeente weigert te buigen in deze. Net als het grootste deel van de Nederlanders vindt de organisatie vooralsnog dat een zwarte piet bruin moet zijn. Zoals een smurf blauw is, zeg maar.

In de raadsbrief over het terugtreden van het huidige Amstelveense Sint-Nicolaascomitié schrijft het college: ” De afgelopen jaren is meerdere malen gesproken, ook door een vertegenwoordiging van het college, met het comité. Dit heeft er niet toe geleid dat we tot overeenstemming zijn gekomen over een invulling van het kinderfeest volgens Amstelveense maat.”

Hmmm… Ik loop al een tijdje mee in het Amstelveense, maar heb nog nooit iemand horen reppen over de Amstelveense maat. Zeker niet bij het organiseren van evenementen. Ik weet dus niet wat bedoeld wordt. Wat is de Amstelveense maat en wie heeft die bepaald? Kan ik ‘m ergens inzien?

Als de Amstelveense maat binnen de zwarte-pietendiscussie betekent dat we minderheden niet kwetsen, staat dat haaks op de reactie van het college bij een gemeentelijk relletje in december. Toen de ChristenUnie vroeg wat het college vond van de programmering van een demonische band in P60 op kerstavond, antwoordden burgemeester en wethouders dat zij hier geen specifieke rol in spelen. ‘De programmering is een zaak van bestuur en directie van P60’. Maar ook hier voelde een minderheid zich gekwetst door de invulling van een evenement in Amstelveen.

En dan blijkt de lijn dus plots héél dun. Het college bemoeit zich bij de Sintintocht plots wel met de invulling van een evenement .

Daarbij, als de gemeente het daadwerkelijk voor het zeggen krijgt bij evenementen, heb ik ook nog wel een paar verzoekjes. Zo zou de invulling van het Koningsdagfeest bij Abina volgens mij veel leuker zijn als er ook een paar post-grungebandjes optreden in plaats van alleen maar Amsterdamse volkszangers. En wellicht kan de gemeente de organisatie van de kerstmarkt verzoeken om een skischans aan te leggen. Ik ben namelijk niet zo van het schaatsen.

Toch ben ik bang dat ik met mijn ideeën voor post-grungebandjes bij Abina en een skispringschans op het Stadsplein slechts een minderheid meekrijg in Amstelveen. Ik zal ermee moeten leven en me neer moeten leggen bij de mening van de meerderheid.

Daarom denk ik dat het college in de zwarte pietendiscussie er niet goed aan heeft gedaan om de mening van een meerderheid naast zich neer te leggen. En die meerderheid is er, lees voor het gemak maar eens alle Facebookcomments op RTVA en Amstelveenz.

Ikzelf geloof heilig dat het Amstelveense Sinterklaascomité over enkele jaren heus wel enkele aanpassingen had gedaan als de roetveegpiet van RTL en andere varianten wat breder worden geaccepteerd. Maar voor nu wordt de mening van een meerderheid wel heel gemakkelijk terzijde geschoven door het college. En als dat de Amstelveense maat is volgens burgemeester en wethouders, kunnen het wel eens bijzonder verrassende raadsverkiezingen worden in 2018.