Filosofische avond ‘Globalisering en groene politiek’

Woensdagavond 17 mei organiseert de fractie van GroenLinks voor de tweede keer een filosofische avond. De avond wordt ingeleid door Hein van Dongen, filosoof en docent aan verschillende onderwijsinstellingen. Daarnaast is hij verbonden aan de stichting Filosofie Oost-West. Het thema is: Globalisering en groene politiek

‘Meer aandacht voor duurzaamheid en meer respect voor cultuurverschillen zijn waarschijnlijk voorwaarden voor een vreedzame en leefbare toekomst. Maar terwijl veel mensen zich hier voor inzetten, breidt de invloed van globalisering en industrialisatie zich nog altijd uit.’

De vraag die deze avond centraal staat is: Wat kunnen we op dit punt leren van andere culturen en hoe kunnen we ervoor zorgen dat de dialoog hierover niet verstomd.

Filosofie Oost-West (FOW) is een kennisnetwerk op het gebied van wereldfilosofie. Globalisering raakt alle dimensies van ons bestaan. Kennis over niet-westerse denktradities is een voorwaarde voor een juist begrip van en een juiste omgang met globalisering.

De avond wordt gehouden in Il Caffè in Uilenstede en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30).

Foto: youtube