Geen plek meer voor kermis in visie Stadshart

Het is goed mogelijk dat de Amstelveense kermis op termijn gaat verdwijnen uit het Stadshart. Binnen de Ruimtelijke Uitwerking Visie Stadshart -die dinsdag 2 mei door het college van B&W is behandeld- wordt duidelijk toegewerkt naar een andere bestemming voor het evenemententerrein aan het Handelsplein. Hier wordt de kermis nu gehouden. In de Visie wordt geen duidelijke vervangende plek voor de kermis genoemd. Het Stadsplein is volgens de gemeente niet mogelijk. De attracties zijn te zwaar voor het dak van de parkeergarage, want dat is het Stadsplein feitelijk.

De nieuwe visie voor het Stadshart voorziet in een gedeelte verplaatsing van de weekmarkt naar de Rembrandtweg. Het westelijke deel van het Stadsplein zou op deze manier altijd kunnen worden gebruikt voor evenementen. Nu is het nog zo dat de markt wordt verplaatst naar het Handelsplein als er een grootschalig evenement op het Stadsplein wordt gehouden. Door de mogelijke nieuwe permanente plek van de markt, hoeft er dus niet meer te worden uitgeweken naar het Handelsplein. Het terrein zou zodoende alleen nog dienen als parkeerplek en locatie voor de kermis. De Visie lijkt echter te streven naar een groene uitbreiding van de Stadstuinen.

Foto: Binnen het document van de Stadshartvisie is een situatieschets te zien van het Stadsplein waarin een reuzenrad is te zien. De gemeente geeft aan dat dit pictogram staat voor evenementen.