Nieuw fietspad door Bovenkerkerpolder

Het nieuwe fietspad ‘Weidevogelpad’ door de Bovenkerkerpolder is woensdag 17 mei geopend. Dit fietspad is de laatste van dertien Mooi Amstelland projecten. Door deze projecten is het gebied aantrekkelijker geworden voor recreanten en is de natuur- en landschapswaarde vergroot. Vooral de weidevogels profiteren daarvan. Als afsluiting was er in het Dorpshuis in Nes aan de Amstel een fototentoonstelling over alle dertien projecten.

Weidevogelpad
Een nieuw fietspad met de naam Weidevogelpad door de Bovenkerkerpolder was  het sluitstuk van het programma. Met het fietspad zijn Nes en de polder nu beter bereikbaar en is een grote bijdrage geleverd aan de veiligheid van de schoolgaande jeugd. Gedeputeerde Adnan Tekin (Natuur): “Het is knap dat gezien de grote druk op het gebied en de soms tegengestelde belangen dertien projecten met succes zijn uitgevoerd. Dit laat zien dat door een goede samenwerking en gemeenschappelijke belangen veel mogelijk is. Nu kunnen meer recreanten genieten van de natuur en kunnen we de weidevogels meer veiligheid bieden.”

Goed voor recreanten én weidevogels
Door de uitvoering van dertien Mooi Amstelland projecten is het gebied aantrekkelijker geworden voor recreanten. Zo zijn er zijn wandel-, fiets- en paardrijroutes bijgekomen. Ook is de natuur- en landschapswaarde vergroot, bijvoorbeeld door het uitvoeren van maatregelen die goed zijn voor weidevogels. Dat het goed gaat met de weidevogels in Amstelland is bijzonder; in veel gebieden in Nederland treedt vooral achteruitgang op. Wethouder Peter Bot: “Er zijn veel mooie projecten gerealiseerd om Amstelland groen te houden, groener te maken en vooral ook beter te laten benutten door inwoners en recreanten. Ik vind dat we daar samen goed in zijn geslaagd.”

Programma Mooi Amstelland
Het gebiedsprogramma Mooi Amstelland bestond uit achttien projecten. Dertien daarvan zijn daadwerkelijk uitgevoerd. Voor het gebiedsprogramma werkte de provincie Noord-Holland samen met de gemeente Amstelveen, het Hoogheemraadschap AGV, de Stichting Beschermers Amstelland, Groengebied Amstelland, Amsterdam stadsdeel zuid en de gemeente Amsterdam. Het ministerie van I&M heeft voor de uitvoering subsidie beschikbaar gesteld.