Schrijven boek over lotgevallen Amstelveense Joden van start

Maandag 8 mei verstrekte het bestuur van de Stichting Amstelveen Oranje – in het bijzijn van Burgemeester Mirjam van ’t Veld – aan historicus Prof. Bart Wallet (VU) de opdracht tot het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar – en uiteindelijk het schrijven van een boek over – de lotgevallen van de Joden van Amstelveen (Nieuwer-Amstel) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek is onderdeel van het project ‘Nooit meer teruggekomen…”, een uit 2015 daterend initiatief van de burgemeester. Bekijk de bijdrage van RTVA