Uithoornlijn: omwonenden boos over besluit kruising Aan de Zoom

De komst van de Uithoornlijn verdeelt het dorp. Omwonenden vrezen herrie en grote verkeersomleidingen en zeggen dat er niet naar hen wordt geluisterd. Afgelopen woensdag was er een participatiebijeenkomst voor omwonenden over de kruising Aan de Zoom en de ontsluiting van Buitendijks. Omwonende Peter van Kuilenburg: “De projectorganisatie suggereerde hiermee dat we inspraak hadden, maar het besluit was allang genomen: het verkeer gaat straks linksaf slaan. En daar zijn we niet blij mee.” Vandaag was er een persbijeenkomst over de stand van zaken in de planuitwerking en participatie.

door Jamie Jansen

Tijdens de persbijeenkomst legt wethouder Marvin Polak uit: “Op dit moment is het zo dat als men de wijk Legmeer uitrijdt, het verkeer rechtsaf slaat over wat straks het tramtracé wordt. De vraag was of dat zo moest blijven. Naar aanleiding van de wens om deze kruising veilig in te richten hebben wij veiligheidsexperts daar een studie naar laten doen. Een van de adviezen die wij kregen, was op het moment dat je het verkeer rechtsaf laat gaan, je de kruising een stuk breder moet inrichten. Omdat dan zowel auto als fietsverkeer er gebruik van moet maken. Dan wordt het kruispunt minder overzichtelijk en daardoor ook minder veilig. We kregen daarom ook met klem het advies om het verkeer linksaf te laten slaan naar de Faunalaan.  We hebben als college die afweging gemaakt en hebben besloten dat we geen concessies wat betreft de veiligheid willen doen. Dat betekent dat we daarover dan ook niet met de buurt in gesprek willen gaan.”

Dit is opmerkelijk omdat inwoners van Buitendijks wel een brief hebben ontvangen voor een participatiebijeenkomst over de betreffende kruising. Deze heeft afgelopen woensdag plaatsgevonden. Buitendijks-bewoner Peter van Kuilenburg: “In de brief van de projectorganisatie Uithoornlijn valt te lezen dat ze ons graag wilden betrekken bij de invulling van de laatste openstaande punten. Maar tijdens de presentatie bleek dat het besluit over de kruising bij Aan de Zoom allang was genomen. De besluitvorming heeft dus niet door participatie plaatsgevonden. Nu moeten wij helemaal omrijden en naar mijn mening zijn er ook wel andere oplossingen te bedenken voor de verkeersveiligheid.”

Wethouder Polak beaamt dat de omwonenden niet al te enthousiast zijn over het besluit: “We hebben tijdens de bijeenkomst uitgelegd dat de veiligheid wat ons betreft voor gaat. Wel zijn er nog een hele hoop andere zaken waar we over in gesprek met de omwonenden willen gaan. We hebben dan ook ter plekke gezegd dat we daar een werkgroep van inwoners voor gaan opzetten. Deze werkgroep zal gaan over hoe de linksafslaande boog precies wordt ingericht. Tijdens de bijeenkomst hebben veel mensen zich ter plekke opgegeven voor de werkgroep. Deze zal dan ook snel van start gaan.”

Roos Gasseling, adviseur milieuzaken bij de gemeente Uithoorn, vult aan: “De fietsoversteek bij Wederik wordt eventueel ook verplaatst. We vinden het heel belangrijk om daar ook vroegtijdig met mensen over in gesprek te gaan. Het bestemmingsplan moet nog gemaakt worden en nog ter inzage beschikbaar worden gesteld. We hopen dat nog net voor de zomer te kunnen doen. Mensen kunnen dan hun zienswijze op het plan indienen en we zullen ook weer een inloopbijeenkomst organiseren. Ook in de nieuwsbrief zullen we mensen informeren op welke manier zij kunnen reageren en binnen welke periode. Als dat allemaal goed is gegaan kunnen we in december het uitvoeringsbesluit nemen.”