Verkeersexamen voor Amstelveense basisschoolleerlingen

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft de gemeente Amstelveen op 16 mei het praktisch verkeersexamen in Amstelveen uitgevoerd. Ook op 18 mei worden er nog examens afgenomen Nadat de leerlingen een theoretisch examen hebben afgelegd, volgt het praktijkexamen. Doel hiervan is dat basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 leren zich op een veilige manier door het verkeer te bewegen.

Bij het praktische verkeersexamen wordt een route uitgezet met speciaal geplaatste verkeersborden. Op acht punten in het parcours houden vrijwilligers, vaak ouders van leerlingen van andere scholen, in de gaten of de fietsers zich aan de verkeersregels houden. In totaal hebben 528 Amstelveense leerlingen dit jaar meegedaan aan het examen. Dit jaar doen de meeste basisscholen in Amstelveen mee aan het praktisch verkeersexamen. Wethouder verkeer Jeroen Brandes gaf het startschot voor het examen van de leerlingen van de Piet Heinschool: “Het is ontzettend belangrijk dat kinderen weten hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Zeker de leerlingen die volgend jaar naar het voortgezet onderwijs gaan. De veiligheid van kinderen in het verkeer staat voorop. Dit verkeersexamen kan daar een steentje aan bijdragen.”

Foto vlnr: adviseur verkeerseducatie Cor Maas, Saskia Groot Koerkamp van VVN, wethouder Brandes, Tom uit groep 7 van basisschool Piet Hein, Jo Jannink van VVN en verkeersdeskundige Nynke Pranger bij de start van het verkeersexamen