Wethouder Peter Bot opent Amstelveens eerste wormenhotel

Het eerste wormenhotel in Amstelveen (aan Suze Groeneweglaan, hoek Jeanne d’Arclaan) is maandag 15 mei geopend door wethouder Peter Bot. Het gaat om een ‘pilot’ waarbij deelnemende bewoners van twee appartementencomplexen, hun groente- en fruitafval (gf) naar dit hotel brengen. De wormen verwerken het dan tot compost. Het doel is om het inzamelen van gf-afval bij hoogbouw weer nieuw leven in te blazen.

De wormen in het wormenhotel versnellen het composteringsproces en maken het groente- en fruitafval tot rijke compost. Het wormenhotel heeft een kijkvenster zodat voorbijgangers het proces kunnen zien. De schooltuinleider van de nabijgelegen schooltuin Bankrasflora leert kinderen door middel van het hotel over kringlopen en circulaire economie. Deze compost kunnen de deelnemers aan de pilot zelf gebruiken voor bijvoorbeeld hun bloembakken op de balkons. De overgebleven compost mag door de kinderen gebruikt worden op de schooltuinen.

De gemeenteraad heeft geld ter beschikking gesteld om de afvalscheiding bij hoogbouw te verbeteren. Als het wormenhotel een succes blijkt, word het aantal uitgebreid tot naar verwachting drie wormenhotels. Na de zomer worden de pilots geëvalueerd.