Wethouder Veeningen op bedrijventour

Op maandag 22 mei heeft wethouder economische zaken Maaike Veeningen samen met Darshan van Egmond, directeur van de Ondernemersvereniging Amstelveen een bedrijventour langs verschillende Amstelveense bedrijven gemaakt. De economische agenda van Amstelveen die vorige jaar door de gemeenteraad werd vastgesteld zet in op het versterken van het ondernemerschap. De gemeente vindt het belangrijk om te investeren in de relatie met het bedrijfsleven en te informeren naar wat bedrijven nodig hebben voor succesvol ondernemerschap. Op deze mooie zomerse dag werd een tiental bedrijven bezocht.

Wethouder Veeningen “Ik vind het belangrijk dat de gemeente ondernemerschap faciliteert. Niet alleen voor grote internationale bedrijven maar ook voor het midden- en kleinbedrijf. Hiervoor is het belangrijk dat bedrijven de gemeente kennen en weten hoe ze knelpunten kunnen aangeven en om ondersteuning kunnen vragen. Maar het is vooral heel interessant om een kijkje te nemen in de keuken van verschillende prachtige Amstelveense bedrijven.”

De tour startte op het industrieterrein Legmeer met een bezoek aan Body en Mind Centre/Amstelveen Beauty Centre. Daarna volgde bezoeken aan het bedrijf Langerhuize dat kosjere, koel- en vriesverse maaltijden maakt voor verschillende organisaties en het oer-Amstelveense bedijf Schippers & Co dat onder andere gespecialiseerd is in het vervoeren van kunst. Het laatste bezoek van de ochtend werd gebracht aan vastgoedverhuurder Netjes Beheer. De lunch werd gecombineerd met een bezoek aan Kok Advies een bureau voor financieel advies. Zij hebben net een duurzaam pand betrokken aan de Sportlaan.

De middag startte met een bezoek aan Borrie Accountants en belastingadviseurs. Daarna ging het gezelschap op de fiets richting Uilenstede Campus waar een bezoek wordt gebracht aan Dpt Wiskunde. Dit bedrijf biedt personal training wiskunde aan voor leerlingen in het middelbaar onderwijs. Als laatste werd een bezoek aan twee startupbedrijven bij de Nest Werkplekken afgelegd.

De dag werd afgesloten met een netwerkborrel bij de Nest Werkplekken. Tijdens de borrel werden door de wethouder en door de directeur van de OA de ervaringen van de dag gedeeld en ze deden vervolgens nog een oproep aan de aanwezige bedrijven om mee te doen aan de eerste Amstelveense verkiezing voor Ondernemer van het jaar.”