Amstelveense partijen keren zich tegen Vervoersplan Connexxion

De Amstelveense gemeenteraad is absoluut niet blij met het nieuwe vervoersplan van busmaatschappij Connexxion. De partijen vinden dat het erop lijkt dat Connexxion alleen zichzelf wil dienen en dat de menselijk maat ver te zoeken is in de nieuwe plannen.

“Met deze versie van het Vervoerplan 2018 vult Connexxion het ontsluitend busvervoer in Amstelveen volstrekt onvoldoende in. De Amstelveense politieke partijen verzoeken het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio Amsterdam om hierover met Connexxion in gesprek te gaan en met acceptabele oplossingen te komen,” melden alle partijen in een gezamenlijk persbericht.

Van Connexxion wordt geëist, dat het vervoerplan afgestemd moet zijn op de huidige en toekomstige reisbehoeften van inwoners en bezoekers van de regio. Waarbij meer inwoners een HOV-halte krijgen in de buurt en meer reizigers gebruik kunnen maken van snellere en frequentere verbindingen met betere aansluitingen en kortere wachttijden. “In Vervoerplan 2018 leiden verschillende wijzigingen tot situaties die niet stroken met de door de Vervoerregio aangegeven uitgangspunten en doelstellingen. Ook constateren we dat elektrificatie tot minder busvervoer leidt.”

Connexxion laat in een reactie weten dat bedenkingen van de gemeenteraad bestudeerd worden en dat er overleg wordt gevoerd met Vervoersregio en wethouder: “Vervoersregio is formeel opdrachtgever. We doen niets wat niet mag.”

De knelpunten volgens de gemeenteraad:

Buslijn 199 rijdt korter en minder vaak

Deze Schipholnetbus gaat elektrisch rijden, maar wel met een gehalveerde route van Schiphol naar Westwijk en niet meer na 20.00 uur en niet meer in het weekend! Dit is geen acceptabele verandering, omdat de grote woonwijken in Amstelveen Zuid, met tienduizenden inwoners, duidelijk een directe relatie met Schiphol en Schiphol Oost hebben. Straks gaat deze bus niet meer door Bovenkerk rijden, waardoor het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer niet meer mogelijk is vanuit Westwijk/Bovenkerk.

Daarnaast biedt de bestaande buslijn 199 in Amstelveen juist een goede noord-zuid busverbinding met bediening van diverse zorginstellingen, Ziekenhuis Amstelland en de OV-knooppunten Busstation Amstelveen en Station Amsterdam Zuid. Ook de dagelijkse bereikbaarheid van Camping & Hostel ‘Het Amsterdamse Bos’ is belangrijk voor de ondernemer en toeristen, die vanaf Schiphol reizen. Met dit plan wordt deze locatie in de avonden en in het weekend onbereikbaar.

Vermindering aantal haltes Rnet-lijn 347 en 357

Wij vragen de Vervoerregio om aandacht voor de veranderde haltering ten gevolge van het R-Netmodel. Door deze upgrade van lijnen 170 en 172 vervallen er in Amstelveen onevenredig meer haltes dan in onze omliggende gemeentes. Veel bewoners van Amstelveen-Noord zijn van deze maatregel de dupe. In dit gedeelte van Amstelveen is er tussen Busstation en Kalfjeslaan nog maar een halte over, halte Kruiskerk. De meest gebruikte halte Graaf Florislaan is gewoon te belangrijk om opgeheven te worden!

Bereikbaarheid Raadhuis en wijken

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer van het Raadhuis Amstelveen niet verbeterd en al jaren ver onder de maat. Mede door de ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer is de parkeerdruk sterk toegenomen. Om het autogebruik af te laten nemen is een OV-verbinding tussen beide raadhuizen en het Busstation Amstelveen, met een grotere frequentie, zeer wenselijk. In het algemeen zijn buslijnen, die maar 1 x per uur rijden, op geen oplossing. Met deze versie van het Vervoerplan 2018 vult Connexxion het ontsluitend busvervoer in Amstelveen volstrekt onvoldoende in. Wij verzoeken het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio om hierover met Connexxion in gesprek te gaan en met acceptabele oplossingen te komen.