Bovenburen pizzeria Oude Dorp zijn rook houtoven spuugzat

De bewoners van Tempelhof  in het Oude Dorp weten het zo langzamerhand niet meer. Al meer dan een jaar zit alles onder het roet, afkomstig van een Italiaans restaurant onder hun. De bewoners trokken aan de bel bij de NH Ombudsman.

In het restaurant worden pizza’s in een houtoven gebakken en de rook die daarbij via een afvoerpijp vrijkomt, waait zo bij de Tempelhof-bewoners naar binnen. Er moet iets aan gedaan worden, daar zijn alle betrokkenen het over eens. “De balustrades, de hekken, zelfs de boom, alles is zwart”, zegt bewoonster Carolien van Vught tegen onze mediapartner.

Verantwoordelijk wethouder Herbert Raat (VVD) geeft echter niet thuis volgens de bewoners. Hij heeft volgens hen, tegen alle adviezen in, toestemming gegeven voor de afvoerpijp en zit nu met een probleem. De wethouder broedt nog op een oplossing, maar tot nu toe zonder resultaat.

Volgens de bewoners lijkt het erop dat Raat meer oog heeft voor de belangen van de ondernemer dan voor hun belangen. “Hij gaat gewoon voorbij aan het bewonersbelang en aan de kwaliteit van leven”, aldus van Vught.

De NH ombudsman kreeg de volgende reactie van de wethouder: “We zijn met de zaak bezig. Het is een lastig onderwerp, waarbij verschillende belangen meespelen en zodra we iets meer weten, nemen we contact op.”

Aan de gemeenteraad heeft Raat op 16 juni onderstaande brief geschreven:

Situatie Gusto world of pizza

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 22 november 2016 hebben wij het bezwaar van meerdere bewoners aan het Tempelhof tegen de exploitatievergunning van Gusto world of pizza in behandeling genomen als een verzoek om handhaving gericht tegen de rook en stank van de afvoerpijp van de pizzeria. In de praktijk blijkt de afvoerpijp waarover ik u op 19 juli 2016 heb geïnformeerd niet adequaat. De situatie rondom de afvoerpijp is op termijn niet acceptabel. In het belang van de omwonenden moet hier een eind aan komen.

De betreffende ondernemer doet zijn best en heeft door een ander filter te plaatsen geprobeerd om de situatie te verbeteren. Toch blijkt dat ook dit geen soelaas biedt. Handhavend optreden tegen de huidige afvoerpijp heeft (verregaande) consequenties voor de bedrijfsvoering van de ondernemer. Het is aan de ondernemer om te kijken of er een andere oplossing mogelijk is. Om hem hiervoor de kans te geven is verzocht een nieuw plan in te dienen. De ondernemer heeft aangegeven hier graag gebruik van te willen maken.

De termijn hiervoor is niet oneindig. Gezien de situatie is aangegeven dat dit binnen twee weken dient te gebeuren. Mocht het zo zijn dat ook dit plan niet afdoende is, zullen wij handelen op basis van het Activiteitenbesluit die uitvoering geeft aan de Wet milieubeheer. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat er een maatwerkvoorschrift wordt opgelegd zoals bedoeld in artikel 3.132 Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 3.103 Activiteitenregeling milieubeheer.

Bij een nieuwe oplossing is medewerking van de Vereniging van Eigenaren De Zon noodzakelijk. Deze is echter intern verdeeld. Daarom bieden wij hen een mediation traject.

Met vriendelijke groet,
Herbert Raat
Wethouder

CC: VvE de Zon
Gusto world of pizza