Leraren en verpleegkundigen lopen vast op Amstelveense woningmarkt

De compleet overspannen Amstelveense woningmarkt dreigt mensen met middeninkomens op een zijspoor te zetten. Ook mensen in beroepsgroepen zoals het onderwijs en de zorg lijken in Amstelveen geen woning meer te kunnen vinden. Dit blijkt uit een brief die wethouder Raat maandag aan de gemeenteraad stuurde.

Woningzoekenden met een middeninkomen komen vaak niet in aanmerking voor een sociale huurwoning en moeten dan de Amstelveense koopmarkt op. Maar daar komen ze vaak van een koude kermis thuis. Dat is niet gek in een gemeente waar schaamteloos een half miljoen euro wordt gevraagd voor krap 100m2 onder een landingsbaan.

Mensen met een middeninkomen vallen in Amstelveen dus steeds vaker tussen wal en schip. Dat dit ook beroepsgroepen onderwijs en zorg treft, is nu aanleiding voor wethouder Raat om aan de bel te trekken. Raat stelt dat deze groepen een belangrijke bijdrage leveren aan Amstelveen. ” Tijdens het bestuurlijk overleg met Eigen Haard en de Bewonersraad op 22 juni jongstleden heb ik hier ook met de heer Bert Halm, bestuurder van Eigen Haard, over gesproken. Ik heb aan de heer Halm aangegeven dat ik graag zie dat Eigen Haard maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden die de wet biedt, zodat ook in Amstelveen deze inkomens passende huisvesting kunnen vinden,” schrijft Raat aan de raad.

Hij vervolgt “Corporaties hebben namelijk binnen de Huisvestingswet ruimte om bij hun woningtoewijzing woningen specifiek aan de groep middeninkomens toe te wijzen. Voor woningzoekers met een inkomen tussen de € 36.165 en € 40.349 omvat deze ruimte 10% van het aantal vrijkomende sociale huurwoningen. Dat zou kunnen betekenen dat er maximaal 45 woningen voor deze groep vrijkomen.”

Raat geeft aan dat het de voorkeur heeft om deze doelgroep te plaatsen in wijken waar momenteel te eenzijdig wordt toegewezen. Zo blijkt uit het wijkprofiel Groenelaan dat 19% van de jongeren in arme gezinnen opgroeit, in vergelijking met 7% in de rest van Amstelveen.

Foto:  TaxRebate.org.uk (Flickr)