SP organiseert avond over Vrijwilligerswerk in Amstelveen

Op donderdag 22 juni organiseert de SP afdeling Amstelveen een avond rondom het thema vrijwilligerswerk. Speciale gast is Dejo Overdijk van de FNV.

Veel organisaties hebben vrijwilligers nodig om te kunnen functioneren. Met name in de maatschappelijke dienstverlening komen we steeds meer vrijwilligers tegen. Maar is hun werk nu aanvullend op de professionele dienstverlening of worden ze ingezet in plaats van de professionals? Wanneer vindt er verdringing op de arbeidsmarkt plaats door vrijwilligers?

De SP wil hierover graag van gedachten wisselen met vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties, maar natuurlijk vooral met de vrijwilligers zelf. Wie het leuk vindt om over dit thema mee te praten is van harte welkom op:

22 juni om 20.00 uur in Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3 te Amstelveen. Inloop vanaf 19.30 uur.