Burgemeesters Amstelland maken zich zorgen over capaciteit politie

De burgemeesters van de gemeenten in Amstelland (Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen) maken zich zorgen over de politiecapaciteit.

Er wordt onder meer gewezen naar het zogenoemde Binnenstadoffensief. ” Ongetwijfeld een ambitie welke op zijn plaats is in het regionaal veiligheidsplan. Echter meen ik dan ook dat regionaal overlegd moet worden over de benodigde inzet van de politie hiervoor en derhalve de invloed op de sterkte van de politie in de overige gemeenten,” aldus burgemeester Mirjam van ’t Veld in een brief aan de heer Aalbersberg, hoofdcommissaris van het korps Amstelland-Amstelland.

Namens de burgemeesters van Amstelland zegt Van ’t Veld blij te zijn met de daling van de veiligheidscijfers maar waarschuwt ook. “Dit is geen vanzelfsprekendheid, zeker daar waar de druk op gemeenten en politie door lokale- maar ook internationale ontwikkelingen toeneemt.”

” De ambities, onder andere uitgesproken in het Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 en de tussentijdse evaluatie 2017, staan in schril contrast met de dalende capaciteit van de politie in de regio Amsterdam-Amstelland. Mede hierdoor maak ik mij zorgen over het afhandelen van diverse zaken in mijn gemeente, dit onder mijn verantwoordelijkheid of die van de officier van justitie,” aldus Van ’t Veld.

De burgemeester wil zo snel als mogelijk overleg met de hoofdcommissaris en zegt tevens dat zij hem steunt in zijn streven richting de minister “om dringend te pleiten voor een politiecapaciteit welke in verhouding is met de ambities en taken voor de komende jaren.”

Foto: Kawijko Media