CDA: ‘Voorkom psychologische problemen mantelzorgers’

De gemeenteraad ging woensdag in meerderheid akkoord met een motie van het CDA om mantelzorgers standaard voor het keukentafelgesprek uit te nodigen. Alleen BBA stemde tegen.

In het keukentafelgesprek wordt met een chronisch zieke, gehandicapte of iemand die hulpbehoevend is gesproken of er vanuit de gemeente behoefte is aan extra ondersteuning.

Volgens CDA-raadslid Sandra van Engelen is het hard nodig dat er meer aandacht is voor de positie van de mantelzorger. “De vraag is namelijk of mantelzorgers zelf niet teveel belast worden door de zorg die zij aan vrienden of familieleden verlenen. We moeten voorkomen dat ze in grote psychologische problemen komen. Dat kan een grote impact hebben op hun eigen leven maar ook op degene aan wie zorg wordt verleend. Zij hebben immers een cruciale rol in het leven van hun dierbare.”

Onvoldoende inzicht Volgens Van Engelen spreken mantelzorgers zich vaak niet uit over de zwaarte van de zorgtaak in het bijzijn van de zorgbehoevende. “In de huidige situatie is er onvoldoende inzicht wanneer de mantelzorger zelf uitvalt door onverwachte problemen.”

De mantelzorger moet ook aan kunnen geven of er behoefte is aan een 1:1 gesprek met een professional/ervaringsdeskundige. Van Engelen: “Hiermee krijgt bijvoorbeeld ook de jonge mantelzorger de mogelijkheid aan te geven of behoefte is aan extra ondersteuning. Daarnaast zullen evaluaties gedurende de periode van zorg worden gepland.”

Van Engelen is blij met deze motie die volgens haar vooral bedoeld is als steun in de rug van de vele mantelzorgers ‘die zich zo tomeloos inzetten bij het uitvoeren van hun taak’.