GroenLinks wil anticiperen op klimaatsveranderingen

De plaatselijke fractie van GroenLinks is blij dat de gemeente meer aandacht gaat geven aan klimaatadaptatie. De gemeenteraad heeft een motie daarvoor afgelopen woensdag unaniem aangenomen. Veel steden zijn al bezig met aanpassingen die nodig zijn om beter bestand te zijn tegen grote buien en langere periodes van droogte. Amstelveen zal daar ook een impuls aan geven.

In diverse steden zijn programma’s ontwikkeld om te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn om de stad beter in te richten op een veranderend klimaat. Belangrijk daarbij is dat regenwater gewoon in de grond weg kan zakken, dan ontlast het het riool en draagt het bij aan de grondwatervoorraad. De motie roept op om bewoners die hiermee bezig zijn beter te ondersteunen, maar ook bewoners van nieuwbouw te betrekken en te kijken wat er in de openbare ruimte mogelijk is.

Tessa van Wijnen (raadslid GroenLinks): “Parkeerplaatsen kan je ook goed met doorlatende tegels aanleggen, dat zou al winst zijn.”

De wethouder gaf aan op diverse punten hiermee al aan de gang te zijn. GroenLinks is daarover positief, maar ziet ruimte voor verbetering. Op dit moment is niet duidelijk welke maatregelen genomen worden en wat er precies nodig is.