Te koop: stukje van de Bovenkerkerpolder

Altijd al een Amstelveens weiland willen bezitten? Dat kan! Sinds kort staat er namelijk een fraai stuk van de Bovenkerkerpolder te koop. Kosten? Ruim 810.000 euro voor ruim veertien hectare. Een enkele hectare kost 60.000 euro.

Op de grond ligt de bestemming ‘landelijk gebied’. Feitelijk zijn het zes kavels van circa veertig meter breed en naast elkaar gelegen. De kavels zijn onderling verbonden door dammen zowel aan de oostzijde als aan de westzijde waardoor er een goede onderlinge bereikbaarheid is. De percelen liggen ten zuiden van Amstelveen, ten westen van Nes aan de Amstel en ten noordoosten van Uithoorn.

Wie denkt dat er fijn wat woningen kunnen worden gebouwd op het stuk weiland komt vanzelfsprekend bedrogen uit. Zo meldt de verkoopfolder ook: “Naar opgave van de gemeente Amstelveen zijn er vooralsnog geen nieuwe planologische ontwikkelingen te verwachten. De Bovenkerkerpolder is in het verleden aangewezen als zoeklocatie voor woningbouw en één van de weinige open gebieden binnen de gemeente Amstelveen. Voor de realisatie van een andere dan agrarische bestemming is de geluidscontour behorende bij de luchthaven Schiphol ook van belang in verband met geluidshinder.”