Nieuwbouw HWC moet medio 2019 in gebruik worden genomen

Uit de conceptstartnotitie voor de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College (HWC) blijkt dat de nieuwe school vóór het huidige gebouw komt te liggen naar de Van der Hooplaan toe. Zo kan de nieuwe school worden gebouwd terwijl het onderwijs in het oude gebouw doorgaat. Als alles volgens plan verloopt begint de bouw van het nieuwe schoolgebouw in juli 2018.

Na sloop van de oude school start op de plek van de huidige gymzalen de bouw van een nieuwe sporthal. Dit wordt gepland in de zomerperiode. De leerlingen krijgen dan gymonderwijs op de sportvelden. De gemeentelijke sporthal wordt tijdens schooluren gebruikt door leerlingen van het HWC. In de avonduren en in het weekend is de hal beschikbaar voor sportverenigingen die nu gebruik maken van de Emergohal en mogelijk voor kleinschalige evenementen.

Grotere evenementen hebben naar verwachting meer impact op verkeer en parkeergelegenheid. Het plan is om parkeergelegenheid te realiseren onder de sporthal. Bij een vergunningsaanvraag- en verlening voor evenementen wordt het effect op de directe omgeving beoordeeld, zoals parkeren en aanvoerroutes. Het streven is om het HWC ‘nul op de meter’ te bouwen met zoveel mogelijk behoud van de groene omgeving. Het doel is om medio 2019 de nieuwe school in gebruik te nemen waarna de bouw van de sporthal kan starten.

De concept-startnotitie kan worden ingezien via www.amstelveen.nl/bouwprojecten of vanaf 13 juli  bij de balie Bouwen in het Raadhuis.