‘Onderzoek naar realisatie Stadspark ten zuiden van Westwijk’

VVD Amstelveen en coalitiepartners BBA, D66, PvdA dienen samen met GroenLinks en de ChristenUnie in de gemeenteraadsvergadering van 19 juli een motie in om de mogelijkheid tot het realiseren van een stadspark in De Scheg en/of Noorderlegmeer (ten zuiden van Westwijk) te onderzoeken. Hiermee willen zij de groene hoofdstructuur in Amstelveen versterken en voorzien in de behoefte aan groene recreatie van het toegenomen aantal inwoners ten zuiden van de A9.

“Steden moeten meer groen aanleggen voor bewoners om in de natuur te kunnen recreëren, schreef de Gezondheidsraad al op 16 juni jl. in een advies aan de overheid. De bevolkingsgroei en vergrijzing zorgen voor een toenemende behoefte aan recreëren in de natuur. Dat is niet alleen gezond, maar helpt ook bij de waterberging en verkoeling bij hittegolven. Dit is belangrijk nu de zomers heter worden,” zeggen de partijen.

Met de mogelijke realisatie van een park in Amstelveen Zuid wordt naar verwachting bijgedragen aan de evenwichtige verdeling van groen en parken binnen de gemeente. Het verzoek aan het college is om een voorstel te doen voor de indicatieve inrichting van het park met aandacht voor type beplanting, waterpartijen, recreatiewaarde, educatie en algehele toegevoegde waarde binnen het bestaande bestand van groengebieden en parken in de gemeente Amstelveen. Dit alles volgens de laatste inzichten op dit gebied, waarbij onderzoek wordt gedaan naar innovatie- en differentiatiemogelijkheden ten opzichte van het huidige parkenbestand in Amstelveen.

“Vanwege de ontwikkelingen en bewonersgroei ten zuiden van de A9 vragen de VVD, BBA, D66 en PvdA nu aandacht voor het aanbod en de omvang van parken in Amstelveen Zuid ten behoeve van een groot aantal inwoners in en rondom Westwijk,” aldus raadslid Janneke Leegstra (VVD), mede namens raadsleden Linda Roos (BBA), Floortje Gordon (D66) en Harry van den Bergh (PvdA). “Een park in De Scheg of Noorderlegmeer kan voor hen dichtbij huis een belangrijke recreatieve functie vervullen en draagt daarnaast bij aan een plezierige groene leefomgeving.”

v.l.n.r.: Floortje Gordon (D66), Janneke Leegstra (VVD), Linda Roos (BBA) (foto: Dennis Smits)