Overlast door gesprongen waterleiding Randwijck

Bij werkzaamheden aan de Graaf Florislaan bij de Amsterdamseweg is gisteren een waterleiding gesprongen. Dit zorgde voor extreem veel overlast.

De wijk heeft sinds 10.00 uur ’s ochtends zonder water gezeten. Diverse straten liepen onder water. Waternet kwam ter plaatse om de waterleiding te repareren. Extra pech toen bij het afsluiten van het water de afsluiter stuk ging op de hoek bij de Gijsbrecht van Amstellaan, waardoor ook daar het water uit de leiding spoot. Tot ’s avonds laat is waternet bezig geweest om dit af te dichten. Het gebied welke zonder water zat, had de grootte van de Van Spaenstraat, Willem van Beijerenlaan en de Graaf Florislaan. Om de bewoners toch van water te voorzien was er een mobiele watertank geplaatst. Daar konden vervolgens pannen en emmers gevuld worden.

De kans is groot dat een deel van de wijk vandaag weer zonder water zit op het moment dat de afsluiter en het verderop gelegen stuk leiding weer gerepareerd wordt.

Buurtbewoners zijn zich rot geschrokken. Vooral de chaotische verkeerssituatie was en is ze een doorn in het oog. Alles bij elkaar, de werkzaamheden en de gesprongen waterleiding, zorgen voor flinke verkeershinder. De kruising Amsterdamseweg met de Graaf Florislaan was vanwege de werkzaamheden al afgesloten. De omleidingsroutes die daarvoor ingesteld waren sturen mensen door de kleine straten die de hoeveelheid verkeer eigenlijk niet aan kunnen, zeggen buurtbewoners. Ook zouden de omleidingsroutes onduidelijk zijn.

Foto’s: KaWijKo Media