Dak ‘Witte ULO’ gesloopt zonder vergunning

De gemeente Amstelveen heeft per direct een bouwstop opgelegd aan de uitvoerders van werkzaamheden aan de zogenoemde ‘Witte ULO’ aan de Savorin Lohmanlaan. Het markante gebouw is een gemeentelijk monument en de gemeente heeft nu geconstateerd dat het complete dak is verdwenen zonder dat daar een vergunning is aangevraagd. Indien de eigenaar de werkzaamheden voortzet kan hij rekenen op een boete van 50.000 euro.

Mocht de eigenaar alsnog een omgevingsvergunning indienen, zal worden gekeken of de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd of dat het pand in oude staat moet worden teruggebracht.

Foto: gemeente Amstelveen