Helft inwoners Amstelland-Meerlanden positief over vakantie in eigen provincie

Uit een representatief onderzoek onder ruim 1400 inwoners van de provincie – dat afgelopen juni werd gehouden – blijkt dat Noord-Holland de favoriete zomervakantiebestemming is voor de helft van de inwoners van Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. Eenmaal gekozen voor een vakantie in Noord-Holland wint de tijdsbesteding ‘zon-zee-strand’ (60%) het ruim van cultuur (31%) en sport (10%). Het onderzoek maakt deel uit van de ontwikkeling van een omgevingsvisie voor Noord-Holland over de uitdagingen die tussen nu en 2050 op de provincie afkomen. De inrichting van de leefomgeving en de recreatiemogelijkheden zijn daarin een belangrijk onderdeel. Met de campagne ‘Jouw Noord-Holland’ nodigt de provincie iedereen uit om mee te praten en te denken.

Overige resultaten onderzoek
Behalve naar hun oordeel over vakantie in Noord-Holland zijn in het onderzoek ruim 1400 inwoners gevraagd om afwegingen te maken tussen verschillende keuzes voor de toekomst van Noord-Holland. Een toekomstperspectief waarin gezondheid en veiligheid centraal staat, kreeg 58% van de stemmen, tegenover 23% en 19% voor perspectieven waarin respectievelijk behoud van het karakteristieke Noord-Holland en de economische duurzaamheid van de provincie centraal staan.
Het voorkomen van wateroverlast heeft absolute prioriteit, 83% verkiest dijkverbreding en -verhoging boven behoud van het bestaande landschap met een verhoogd overstromingsrisico. Een ruime meerderheid (60 tot 76%) verkiest investeren in de kwaliteit van het grondwater, schone lucht, schoon openbaar vervoer en ‘geen hinder van Schiphol en andere industrie’ boven andere, economisch wellicht aantrekkelijkere, maar ook meer ‘vervuilende’ beleidsopties. De meningen zijn verdeeld (50/50) op het gebied van hoogbouw versus laagbouw, investeren in fysieke of digitale infrastructuur en investeren in kansrijke of kansarme gebieden.
Ruim driekwart van de huidige inwoners verwacht de rest van hun leven in de provincie te blijven wonen, zoals uit eerder onderzoek (februari 2017) bleek.

Over de campagne Jouw Noord-Holland
Veel van wat we nu zo mooi is aan Noord-Holland, werd door mensenhanden gemaakt. Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en nieuwe technieken moet nu worden nagedacht over de toekomst van de provincie. In het voorjaar van 2019 wordt de Omgevingsvisie vastgesteld. Daarin wordt vooruitgeblikt op hoe wonen, werken en recreëren zich ontwikkelen in Noord-Holland tussen nu en 2050. Onder de naam ‘Jouw Noord-Holland’ kan iedereen hierover meedenken en -praten.