Partij voor de Dieren: 400.000 ganzen Schiphol voor niets gedood

De Partij voor de Dieren eist opheldering over het volgens haar falende ganzenbeleid. Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland verleende dit voorjaar opnieuw ontheffing voor het vergassen van duizenden ganzen in de 20 kilometer-zone van Schiphol ten behoeve van de vliegveiligheid. In tien jaar tijd heeft het doden van 400.000 ganzen echter geen positief effect gehad op de veiligheid op Schiphol, meent de partij.

De Partij voor de Dieren maakte een overzicht op basis van de tellingen van het bureau Natuurlijke Zaken en de jaarverslagen van de Faunabeheereenheid en constateerde dat er wel veel dieren doodgemaakt zijn, maar dat dit niets heeft geholpen op het gebied van vliegveiligheid of het voorkomen van schade aan landbouwgewassen. Integendeel, in 10 jaar is de schade vertienvoudigd en is het aantal ganzen flink gestegen. In juli 2015 vlogen opvallend veel ganzen over Schiphol vlak nadat in mei/juni 2015 in de provincie een recordaantal ganzen is vergast. Hier lijkt eerder sprake van een averechts effect op de veiligheid, zo concludeert de partij.

Fractievoorzitter Bram van Liere: Er zullen veel ganzen naar Noord-Holland en naar de regio Schiphol blijven komen zolang er grote hoeveelheden gras- en akkerland aanwezig zijn. Ganzen doden is zinloos, maar ganzen sturen kan wel. De overheid kan rond Schiphol geen landbouw toestaan die ganzen lokt, dat is onverantwoord voor de veiligheid. Bescherm dure gewassen met lasers en ondersteun boeren met omschakelen naar extensieve teelt, andere bedrijfsvoering en innovatieve diervriendelijke verjaagmethodes. ‘