Tim Lechner stapt op als voorzitter OCA, chaos binnen Ouderenpartij compleet

Nadat op 7 juni het bestuurslid Veerle de Robles – Theunissen haar bestuursfunctie van de OCA beschikbaar had gesteld en de overstap aankondigde naar Groen Links, verliet de secretaris Joop Siemers om persoonlijke redenen de Ouderenpartij op 1 juli 2017. Hiermee werd het bestuur op genoemde datum teruggebracht naar slechts 2 personen; Tim Lechner als voorzitter en penningmeester Peter van der Voort.

Naast onduidelijke juridische status van het bestuurslid Peter van der Voort, spelen ook andere zaken een negatieve rol binnen OCA: het uitschrijven van een besloten vergadering op 7 augustus, voorstellen tot royement van leden, het plaatsen van vraagtekens bij de specifieke rol en positie van de huidige fractievoorzitter OCA, herroepen van eerdere bestuursbesluiten en besluiten ledenvergadering en de categorische weigering van 1 van de fractieleden om aan de interne financiële verplichtingen van de lopende raadsperiode te voldoen; kortom chaos.

De terugtredende voorzitter Tim Lechner toen deze naar redenen van zijn plotseling aftreden werd gevraagd: “de partij is totaal onbestuurbaar geworden; gemaakte afspraken worden niet nagekomen of teruggedraaid, de partij en fractie staan bol van persoonlijke belangen, tegenstellingen en intriges. Er zijn te weinig leermomenten van het recente verleden en men vervalt in “oude negatieve patronen”. Totaal ongewenst, zeker in het licht van de voorbereidingen van de campagne voor verkiezingen van de gemeenteraad in 2018. Ik ben er klaar mee en wens ze veel succes voor de toekomst.”

Foto: RTVA