GroenLinks organiseert wederom bijeenkomst over basisinkomen

GroenLinks Amstelveen organiseert woensdagavond 20 september wederom een bijeenkomst over het basisinkomen, deze keer in P60.

Het onderwerp basisinkomen is de laatste tijd haast niet meer uit de publiciteit weg te denken. Een aantal gemeenten in Nederland (bijvoorbeeld Tilburg en Utrecht) bereidt zich voor op een experiment met het basisinkomen of een variant hierop.

Tijdens de bijeenkomst zullen vier sprekers, ieder vanuit de eigen positie, hun ideeën en ervaringen met het basisinkomen met ons delen.

Alexander de Roo, voorzitter vereniging Basisinkomen, voormalig lid van het Europees Parlement voor GroenLinks.
Over de acties die de vereniging Basisinkomen heeft georganiseerd naar aanleiding van de Internationale week van het basisinkomen in Den Haag, en over inhoud van het internationale congres binnenkort in Lissabon.

Alexander zal een rekenmodel demonstreren waarmee berekend kan worden hoeveel het invoeren van het basisinkomen Nederland zou gaan kosten bij verschillende bedragen van het basisinkomen.

Bart Nooteboom, emeritus hoogleraar bedrijfskunde en innovatie van de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Tilburg en een voormalig lid van de WRR.
Over de radicale veranderingen die zullen plaatsvinden in de maatschappij bij het invoeren van het basisinkomen.

Petra Vlutters, raadslid Leeuwarden.
Over de feitelijke situatie in Leeuwarden met betrekking tot het uitvoeren van een pilot met het basisinkomen en de rol die raadsleden hierin vervullen.

Beleidsadviseur gemeente Utrecht.
Betrokken bij het ontwikkelen van een experiment onvoorwaardelijk basisinkomen, dat mogelijk binnenkort in Utrecht start.

Over de rol van ambtenaren in het proces bij de ontwikkeling van beleid ten aanzien van de invoering van een experiment met het basisinkomen.

Het stellen van vragen en deelnemen aan de discussie wordt op prijs gesteld

De avond is vrij toegankelijk.

Datum: 20 september 2017

Inloop: vanaf 19.30 uur

Aanvang: 20.00 uur (de bijeenkomst duurt tot ongeveer 22.00 uur)

Adres: P60 Stadsplein 100a, 1181 ZM Amstelveen

Voor meer informatie: Stieneke Kruijer (foto), s.kruijer@amstelveen.nl