Afscheidsreceptie Linda Roos in Museum van der Togt

Woensdagavond 27 september neemt de gemeenteraad afscheid van Linda Roos als raadslid. Bijna 24 jaar was zij raadslid voor Burgerbelangen Amstelveen (BBA), waarvan tien jaar als fractievoorzitter.

Als blijk van waardering voor het vele werk dat Linda Roos voor BBA en Amstelveen heeft gedaan bieden leden en oud-leden van BBA haar een afscheidsreceptie aan op vrijdag 29 september. Deze receptie is van 17.00 tot 19.00 uur in het Museum Jan van der Togt. Hiervoor zijn vele relaties, collega’s, leden en oud-leden uitgenodigd. Het bestuur heeft helaas niet alle relaties waarmee Linda Roos in het verleden heeft samengewerkt kunnen achterhalen. Daarom laat het bestuur bij deze, mede namens Linda Roos, weten dat iedereen die bij dit afscheid Linda nog eens de hand wil schudden, maar geen uitnodiging heeft ontvangen, toch meer dan welkom is.