Afvalinzameling verandert in 2018

De gemeente Amstelveen informeert deze week over de nieuwe manier van huishoudelijk afval inzamelen, waarmee in de loop van 2018 gestart zal worden. Er komen daarvoor onder andere extra ondergrondse containers voor restafval in de gemeente.

Bij het kiezen van de locaties voor ondergrondse restafvalcontainers is zorgvuldig rekening gehouden met zalen als bereikbaarheid voor bewoners, voor de vuilniswagen en ondergrondse kabels en leidingen.

Voor het openen van de ondergrondse container ontvangt u een afvalpas. De pas is geen registratiemiddel, maar zorgt er voor dat de container alleen door bewoners gebruikt kan worden en niet door anderen zoals bijvoorbeeld bedrijven. Ook krijgt ieder huishouden een reserve ondergrondse container toegewezen, voor het geval de andere container in storing is.

Heeft u vragen over de locatie van de aan uw woning toegewezen restafvalcontainer? U bent van harte welkom tijdens de inloopbijeenkomsten in het raadhuis medio oktober. De datum waarop voor uw wijk/straat de inloopbijeenkomst plaatsvindt, vindt u in de brief die u toegestuurd krijgt. 

U kunt zich aanmelden via andersinzamelen@amstelveen.nl. Via dat mailadres kunt u ook vragen stellen. Bellen naar (020) 540 49 11 kan ook. Kunt u niet bij de inloopbijeenkomst aanwezig zijn en wilt u meer informatie? Kijk op amstelveen.nl/anders_inzamelen