Cameratoezicht Uilenstede wordt drie jaar verlengd

Burgemeester Mirjam van ’t Veld heeft besloten om het openbaar cameratoezicht op en rond Campus Uilenstede met een periode van drie jaar te verlengen tot 1 januari 2021. Het huidige toezicht is sinds maart 2016 operationeel en het blijkt effectief te zijn. In 2020 wordt opnieuw beoordeeld of het cameratoezicht in het openbaar gebied van Campus Uilenstede nodig blijft.

Volgens de burgemeester zijn op Uilenstede diverse succesvolle opsporingsresultaten behaald na het plaatsen van de camera’s. Zo werd in mei 2017 de supermarkt op Uilenstede overvallen. Het cameratoezicht heeft op dat moment samen met Burgernet een goede bijdrage geleverd in het oppakken van de dader.

“Ik streef naar een veilig leefklimaat voor onze studenten. Het besluit tot verlenging van het toezicht is primair ingegeven door de afname van het aantal geregistreerde incidenten op de campus en de toename van het veiligheidsgevoel onder de bewoners,” legt de burgemeester uit.

Met het opstarten van het cameratoezicht op Uilenstede (2015/2016) was € 61.900 gemoeid (aanschaf en inregelen camera’s). Op Uilenstede worden de zes camera’s actief uitgekeken op donderdag- en vrijdagavond. Daarnaast wordt actief uitgekeken naar aanleiding van meldingen. De jaarlijkse kosten voor onderhoud  van de camera’s op Uilenstede bedragen € 6.914, de bijdrage aan het beheer van de CCTR bedraagt € 6.540. De verwachting is dat de camera’s een levensduur hebben van ongeveer zeven jaar.