Dijksma vindt persbericht Schiphol over groei niet handig

Staatssecretaris Dijksma vindt de uitspraken van Schiphol over eventuele groei niet echt handig. Woensdag publiceerde de luchthaven een persbericht waaruit zou blijken dat groei aantoonbaar mogelijk is en dat Schiphol ruim onder de afgesproken geluidsnormen blijft.

Dijksma benadrukte in de Tweede Kamer dat het bij groei niet alleen om geluid gaat. Volgens haar heeft Schiphol voortijdig dingen naar buiten gebracht. Ze vindt het ook “ondoordacht en onhandig”.

De staatssecretaris zei dat Schiphol het beeld oproept dat de luchthaven eindeloos kan groeien en dat vliegveld Lelystad niet nodig is. “En dat is niet waar; we hebben Lelystad nodig als overloop-luchthaven van Schiphol.” Juist vandaag was er opnieuw een Kamerdebat over Lelystad.
(Bron: NOS)

Hieronder het volledige persbericht van Schiphol:

De Mainport Schiphol is een belangrijke economische motor voor ons land en biedt de gelegenheid om direct naar meer dan 300 bestemmingen te vliegen. Bijvoorbeeld voor een zakentrip, familiebezoek, studie of een welverdiende vakantie. Tegelijkertijd belast de luchtvaart met bijna 500.000 vluchten per jaar de omgeving van Schiphol.

Om de geluidshinder voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken, hebben we samen met de luchtvaartsector, bewonersorganisaties en de overheid regels opgesteld over hoe banen en vliegroutes ingezet worden. Deze zijn afhankelijk van weersomstandigheden, de hoeveelheid aanwezig daglicht en de baanbeschikbaarheid. Dat heet in Schiphol-jargon strikt preferentieel baangebruik. Schiphol heeft de milieueffecten berekend met het nieuwe Europese geluidsmodel.

De algemene conclusie is dat er ruim voldaan wordt aan de wettelijk gestelde criteria. Dit is een basis om verdere ontwikkeling van Schiphol mogelijk te maken, op een duurzame en veilige manier. Waarbij economische waarde belangrijk is en tegelijkertijd in verhouding moet blijven met de belasting op de omgeving. De milieueffectrapportage (MER) vormt de feitenbasis voor verdere besprekingen met alle betrokken partijen.