Gemeente en McDonald’s in hoger beroep over sluitingstijden

De McDonald’s aan de Zijdelweg en de gemeente gaan in hoger beroep tegen de beslissing van de rechtbank om het fastfoodrestaurant om 24.00 uur te laten sluiten. De buurman van de McDonald’s had met succes de gang naar de rechter gemaakt in protest tegen de sluitingstijden. Die waren voor de McDrive doordeweeks 02.00 uur en 03.00 uur in het weekend.

De enige buurman van de McDonalds heeft veel moeite met de openingstijden en zegt veel overlast te ondervinden. Er wordt ’s nachts herrie gemaakt en ook zijn er al jongeren op zijn terrein gaan nachtbraken. De geste van McDonald’s om een hek neer te zetten vindt hij geen oplossing voor de herrie.

Volgens de broer van de gedupeerde bewoner heeft hij 22 augustus een aangetekende brief gestuurd aan de burgemeester met een verzoek om een gesprek. Tot op woensdag had hij nog geen antwoord ontvangen.

De gerechtelijk opgelegde beperking van de openingstijden ten opzichte van wat toegestaan is in de APV kan volgens de gemeente gevolgen hebben voor de horecahandhaving. Vanwege de mogelijke precedentwerking van de uitspraak gaat daarom ook de gemeente in hoger beroep.

“Het is immers nooit de intentie is geweest van de gemeenteraad dan wel van het college om de openingstijden voor de McDonald’s te beperken ten opzichte van andere horeca instellingen of openbare inrichtingen. De belangen van de bewoner worden naar onze mening niet onevenredig geschaad door aan te sluiten bij de openingstijden conform de APV,” aldus verantwoordelijk wethouder Bot in een brief aan de gemeenteraad.