Grond landijsbaan De Poelster te poreus en zacht

Schaatsvereniging De Poelster maakt zich zorgen over de landijsbaan bij de Poel. De veengrond waarop de ijsbaan ligt is poreus en zacht. Het water loopt daarmee te snel weg. Het dijkje rond de ijsbaan zou daarom versterkt moeten worden met klei. Dit heeft de vereniging te kennen gegeven aan de VVD die onlangs met de lokale fractie op bezoek kwam.

“In het gesprek tussen de vereniging en de VVD-fractie kwamen diverse nieuwe ideeën naar voren. Goed om de mogelijkheden daarvan nader te verkennen. Het nieuwe zwembad Poel’s Up kan ook een mooie stimulans zijn om de sportieve en recreatieve functie van het gebied verder te ontwikkelen,” aldus de fractie die met veel belangstelling het verhaal van De Poelster aanhoorde.

De VVD fractie heeft veel waardering voor de inzet van de vrijwilligers van de vereniging en onderzoekt graag samen de verdere ontwikkelmogelijkheden en mogelijke verbreding van activiteiten in het gebied. Na deze constatering werd een interessant bezoek van de VVD-fractie aan de Schaatsvereniging De Poelster afgesloten.

Foto: De VVD-fractie op bezoek bij De Poelster