Hoofdredacteur RTVA Jan van Galen stapt op

Hoofdredacteur Jan van Galen van RTVA stapt per 1 oktober op uit onvrede over het gemeentelijk subsidiebeleid.

Het college van B & W heeft RTVA onlangs per brief laten weten dat een aanvraag voor extra subsidie vooralsnog niet wordt gehonoreerd. Er komt eerst een brede enquête naar kijk- luister- en leesgedrag in Amstelveen en daarna moet discussie plaatsvinden in de gemeenteraad. Van Galen vindt de gebrekkige financiële situatie waarin RTVA zich al jaren bevindt onhoudbaar. “De gemeente toont geen oog te hebben voor de taken die een publieke omroep minimaal moet vervullen. Daarbij is RTVA een leer- werkbedrijf en dat kan pas naar behoren functioneren als er geld beschikbaar is voor een paar professionals die de leerprocessen begeleiden. Daar is nu te weinig sprake van”.

Het bestuur van RTVA betreurt het vertrek van Van Galen en ontwikkelt nieuwe plannen om RTVA overeind te houden. Van Galen zet zijn journalistieke activiteiten voort in zijn productiebedrijf Morton Hill Media.