Koninklijke onderscheiding voor BBA-raadslid Linda Roos

Tijdens de raadsvergadering van woensdag 27 september is BBA-raadslid Linda Roos koninklijk onderscheiden. Zij is lid geworden in de Orde van Oranje Nassau.  Linda Roos neemt na bijna 25 jaar actief te zijn geweest, afscheid van de politiek.

Begin jaren ’90 sprong Linda Roos in de bres voor het karakteristieke gebouw van de Kweekschool van het Leger des Heils aan de Amsterdamseweg. De gemeente had het idee opgevat om het pand te slopen en te vervangen door een appartementengebouw. In diezelfde periode waren er plannen om de spoorbaan, waar nu de historische tram over rijdt, te vervangen door een busbaan. Daarvoor moest ook een stuk van het park De Braak worden opgeofferd. Haar medestanders deelden een gevoel van niet gehoord te worden door en zich niet vertegenwoordigd te voelen in de lokale politiek en het lokale bestuur.

Bij Linda Roos ontstond toen het besef dat je meer invloed en macht kon uitoefenen door je in het politieke systeem te nestelen. Linda Roos nam het initiatief voor de oprichting van een politieke partij: Burgerbelangen Amstelveen (BBA). Bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 1994 behaalde BBA meteen 5 zetels.

Daarna was Linda Roos niet meer uit de politiek weg te denken. Ze bleef onvermoeibaar strijden voor de bescherming van de parken, het groen, maar ook dierenwelzijn, buitenschoolse voorzieningen zoals sport en bewegen tijdens en na schooltijd. Voor de inwoners was zij goed te benaderen.