Leegstaande kantoren Kronenburg worden studentenhuizen

Het college van B en W vraagt toestemming aan de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu voor het transformeren van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting. Daartoe heeft het college dinsdag 19 september besloten. Het gaat om studentenhuisvesting met een tijdelijk verblijfskarakter.

De toestemming van de staatsecretaris is nodig omdat er voor dit gebied beperkingen gelden vanwege de nabijheid van Schiphol.

Kantorenlocatie Kronenburg heeft al langere tijd te maken met grote leegstand en dreigende achteruitgang. De verwachting is dat de leegstand op deze locatie een aanhoudend probleem is waardoor er een andere invulling van het gebied nodig is. De gemeenteraad heeft eind 2016 ingestemd met het ‘Ontwikkel perspectief wonen in Amstelveen’. Hierin is de transformatie van kantoren op Kronenburg naar studentenhuisvesting opgenomen.

De locatie Kronenburg heeft grote potentie die aansluit bij de (internationale) ambities van de Metropoolregio Amsterdam. Het kantorenpark ligt pal naast de bestaande studentencampus Uilenstede. In nabijheid van de VU en het internationale zakencentrum van de Zuidas. Dit biedt unieke kansen om het tekort aan studentenhuisvesting in de regio in te lopen en is van grote waarde voor de VU. Uitbreiding van Uilenstede op Kronenburg biedt kansen voor een veelzijdige en dynamische campus waar (internationale) studenten, bedrijven, ondernemers en onderwijs en onderzoek samen komen. Zo ontstaat een werkgebied van de toekomst.

Na toestemming van de staatsecretaris zal de nieuwe bestemming voor het gebied aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hierna kan de transformatie in Kronenburg starten.