Lezing Beelddenken: visueel denken en leren

Op donderdag 21 september organiseert de Bibliotheek Amstelland in de Bibliotheek Uithoorn een informatieve, ontspannen en zinvolle avond voor iedereen die meer wil weten over visueel- en talig leren en werken.

Ons talige onderwijssysteem (luisterend en lezend leren) is lang niet voor alle leerlingen geschikt. Vooral de leerlingen die meer visueel zijn ingesteld hebben moeite met het talige denken. Hun intelligentie komt daardoor niet altijd tot zijn recht. Dit betreft veelal leerlingen met AD(H)D, dyslexie, ASS, hoogbegaafdheid of concentratieproblemen. Tijdens de avond zal onderwijscoach Jantien Roël een paar eenvoudige testjes doen die inzicht geven in uw eigen denkvoorkeur en die van de ander. Bent u meer talig, of juist meer visueel ingesteld? En zegt dat iets over uw intelligentie? Is het één beter dan het ander? Op al deze vragen krijgt u antwoord.

Donderdag 21 september van 20.15-22.00 uur in Bibliotheek Uithoorn. Toegangsprijs bibliotheekleden: €5 en niet-leden €7,50. Kaartjes online reserveren via www.debibliotheekamstelland.nl of in een van de Amstelland Bibliotheken.

Foto: wikimedia