Al 400 meldingen mogelijke woonfraude in 2017

Amstelveners hebben in 2017 al vierhonderd keer bij de gemeente aan de bel getrokken omdat zij vermoeden dat er woonfraude wordt gepleegd. Zo’n tweehonderd meldingen zijn tot en met augustus al behandeld.

Woonfraude kent volgens de definitie van de gemeente verschillende vormen: tijdelijke verhuur, woningdelen (met overbewoning als mogelijk gevolg), kamergewijze verhuur en onderverhuur. Daarnaast treedt de burgemeester op tegen het gebruik van woningen ten behoeve van hennepteelt, prostitutie en ander crimineel gebruik.

De burgemeester heeft in 2017 (tot nu toe) negentien woningen gesloten vanwege het crimineel gebruik daarvan. Het gaat dan voornamelijk om hennepteelt. In 2016 waren dat er in totaal 42. “Mogelijk heeft de (regionale) stringente hennepaanpak nu effect maar het is nog te vroeg om concrete conclusies te kunnen trekken,” schrijft verantwoordelijk wethouder Herbert Raat in een brief aan het college.

In het kader van het project Schijnwerper in de wijk -dat onder meer woonfraude moet bestrijden- is gestart om wijken Keizer Karelpark en Groenelaan onder de loep te nemen. In Groenelaan wordt daarbij samengewerkt met  bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs. Raat: “Bij de eerste huisbezoeken die in september in Groenelaan zijn gestart, na vergelijking van de bestanden, blijkt al dat dit tot een hoger percentage “hits” leidt. Nader onderzoek van deze hits, mede op basis van de verklaringen van de mensen die in de woning worden of worden aangetroffen, zou kunnen leiden tot concrete handhaving.”

De wethouder vind het verstandig om toe te groeien naar een projectorganisatie waar alle handhavingsactiviteiten op het gebied van woonfraude worden ondergebracht om de aanpak en de ambtelijke samenwerking te optimaliseren. “Ook op dit punt worden stappen ondernomen op dit moment. Een integratie op langere termijn met andere vormen van fraudeaanpak, bijvoorbeeld identiteitsfraude, is hierbij een uitgangspunt.” aldus Raat