Amstelveners kunnen nieuwe fietsbrug kiezen

Vanaf deze week kan er gekozen worden uit vier ontwerpen voor de fietsbrug over de A9. Een team van deskundigen heeft voorafgaand aan de stemronde de ingediende ontwerpen beoordeeld op veiligheid, techniek, kosten en functionaliteit.

“Amstelveners hebben echt wat te kiezen. Het zijn vier totaal verschillende ontwerpen. Ik hoop dat inwoners in de toekomst vaker op deze manier worden betrokken. Zodat we Amstelveen samen vormgeven. Inwoners zijn namelijk de ambassadeurs van onze stad,” aldus Herbert Raat, wethouder A9.

Stemmen kan op drie verschillende manieren. Online via www.fietsbrugamstelveen.nl, door de coupon uit het Amstelveens Nieuwsblad (zonder postzegel) op te sturen naar het opgegeven antwoordnummer of door langs te komen bij Belevingscentrum Amstelveen InZicht (Stadsplein 103, boven de bibliotheek). om te kunnen stemmen is een unieke code nodig. Ieder huishouden ontvangt deze week een brief met daarin twee unieke codes. Iedere code kan slechts één keer gebruikt worden. Stemmen kan t/m dinsdag 14 november en de uitslag volgt begin december.

De verbreding van de A9 is onderdeel van het traject A9 Badhoevedorp – Holendrecht. De Rijksweg gaat van 2 x 3 naar 2 x 4 rijstroken. Het project kost in Amstelveen 400 miljoen euro. Het Rijk investeert 120 miljoen euro aan bovenwettelijke maatregelen en de gemeente 48 miljoen. Hiermee wordt de Rijksweg zo goed mogelijk ingepast in Amstelveen. De weg krijgt een verdiepte ligging met een groene uitstraling en drie overkappingen: bij het Oude Dorp, het Stadshart (Keizer Karelweg) en ter hoogte van de Meander. Ook is de gemeente niet verantwoordelijk voor overschrijdingen.

De brug voor fietsers en voetgangers komt over het verkeersknooppunt te liggen parallel aan de Keizer Karelweg. Vanuit het zuiden gezien begint de brug bij de Ouderkerkerlaan en eindigt bij het busstation. Met deze brug wordt het gemotoriseerd verkeer gescheiden van het langzaam verkeer. Hierdoor ontstaat een vlottere doorstroming op het kruispunt en wordt de oversteek veiliger voor fietsers en voetgangers.

De bouw van de fietsbrug wordt in de laatste fase van het project verbreding A9 gerealiseerd (uiterlijk 2024-2026).