Crisiskaart biedt uitkomst bij een psychische noodsituatie

Voor inwoners van Amstelveen is er dankzij Cliëntenbelang, GGZ inGeest én de gemeente Amstelveen een nieuw hulpmiddel dat uitkomst biedt bij een (dreigende) psychische noodsituatie: de Crisiskaart. Deze kaart is een handzaam document, waarop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen als de kaarthouder een psychische crisis doormaakt. De kaart komt goed van pas als de kaarthouder psychisch de weg kwijt is en zijn of haar wensen niet meer kan verwoorden. Kaarthouders voelen zich veiliger als ze de Crisiskaart op zak hebben. De eerste zijn inmiddels opgesteld.

De Crisiskaart is bestemd voor mensen die eerder een psychische crisis doormaakten of bang zijn er een mee te zullen maken. Hierin staan ook de wensen van de kaarthouder centraal. Ook staan er de belangrijkste afspraken en contactgegevens uit het Crisisplan in. De kaarthouder stelt dit plan op met een crisiskaartconsulent. Hierin beschrijft de kaarthouder wat belangrijk is voor hem of haar tijdens een psychische crisis. Wat moeten omstanders doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Het plan noemt personen en instellingen die belangrijk zijn voor de kaarthouder. De afspraken kunnen ook gaan over de bejegening, de medicatie of opvang thuis. En eventueel ook over wie voor de kinderen of huisdieren zorgt tijdens een opname. De meeste kaarthouders bespreken en delen hun Crisisplan met hun behandelaar of huisarts. Het plan wordt dan onderdeel van het medisch dossier en is 24/7 opvraagbaar.

De cliëntenbeweging ontwikkelde de Crisiskaart als instrument om mensen met psychische problemen een stem en meer regie te geven tijdens een crisis. Het opstellen en dragen van de kaart werkt ook preventief; crisissituaties worden voorkomen of verlopen minder heftig. De methodiek van de Crisiskaart is inmiddels erkend als good practice in de langdurige zorg, wordt in de standaard acute psychiatrie aanbevolen en wordt binnenkort met hulp van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) overal in Nederland uitgegeven.

Getrainde ervaringswerkers van GGZ inGeest ondersteunen mensen bij het opstellen van hun Crisisplan. Zij werken samen met de crisiskaartconsulenten van Cliëntenbelang en zijn bezig met een voorlichtingsronde langs verschillende cliëntengroepen, loketmedewerkers, wijkagenten, en behandelaren.