Geen uitzondering voor bloemenstal Van de Hooplaan

De bloemenstal die negen maanden per jaar naast de Rabobank aan de Van der Hooplaan staat, mag definitief niet tijdelijk verplaatsen naar de overkant. Tijdens de herfstperiode moet de bloemenstal plaatsmaken voor de oliebollenkraam die het eerste recht op de standplaats heeft. Bloemenstaleigenaar Ouwendijk hoopte deze drie maanden naar de overkant (naast Zeeman) te kunnen verhuizen, maar daar kan de gemeente niet mee instemmen.

“Het door de heer Ouwendijk ingediende verzoek is niet voldoende onderbouwd om binnen de kaders van het huidige beleid een nieuwe standplaats toe te kennen. Het toekennen van het verzoek van de heer Ouwendijk zou een precedent scheppen, op basis waarvan vergelijkbare toekomstige verzoeken eveneens toegekend dienen te worden. Dit zou het maximumstelsel in het standplaatsenbeleid ondermijnen,” aldus het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Ouwendijk moet nu tijdelijk verkassen naar het Hueseplein. Volgens de bloemenverkoper een slechtere locatie, dat hebben stallen in het verleden wel bewezen. Overigens wordt het standplaatsenbeleid binnenkort onder de loep genomen. Het zou dan zomaar kunnen dat Ouwendijk volgend jaar wel kan verhuizen naar zijn gewilde plek naast de Zeeman.

RTVA maakt voor de zomer al een reportage met Ouwendijk.