Gemeenteraad Ouder-Amstel draagt Joyce Langenacker voor als nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft donderdagavond besloten om mevrouw Joyce Langenacker voor te dragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel.

De vacature voor een nieuwe burgemeester is ontstaan doordat in maart van dit jaar mevrouw M.T.J. Blankers-Kasbergen aan Zijne Majesteit de Koning heeft verzocht haar per 15 december 2017 eervol ontslag te verlenen uit haar functie van burgemeester van Ouder-Amstel.

In totaal 42 kandidaten hebben hun interesse voor deze vacature bij de Commissaris van de Koning kenbaar gemaakt.

Joyce Langenacker (1970) is sinds 2014 wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen en Coördinatie Sociaal Domein namens de PvdA in de gemeente Haarlem. Sinds 2016 is zij tevens locoburgemeester. Vanaf 2014 is ze bestuurslid van de Wethoudersvereniging en eerder dit jaar werd ze benoemd tot voorzitter hiervan. Joyce Langenacker is getrouwd en moeder van drie dochters.

De Vertrouwenscommissie laat over haar weten: “Joyce Langenacker is een ervaren bestuurder met een krachtige persoonlijkheid. Zij is in staat om de belangen van onze gemeente in de regio goed te vertegenwoordigen. Ze zal ook voor de inwoners van Ouder-Amstel een benaderbare burgemeester zijn.”

De voordracht gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die de nieuwe burgemeester benoemt. Op dinsdag 19 december 2017 vindt de raadsvergadering plaats waarin de nieuwe burgemeester officieel wordt geïnstalleerd.