Informatieavond in Ziekenhuis Amstelland: Baas over eigen behandeling bij levenseinde

Ziekenhuis Amstelland organiseert dinsdag 7 november , in samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg, de informatieavond Baas over eigen behandeling. De avond is voor iedereen toegankelijk.

Het is belangrijk om te weten dat u zelf vorm kunt geven aan uw eigen wensen en beslissingen rondom het levenseinde. Wat bespreekt u (nu al) met uw huisarts, wat is de rol van de specialist en hoe gaat het verder in de thuissituatie? Wie beslist wat over uw behandeling tijdens de laatste levensfase? Helpt het om een wilsverklaring te hebben? Wie maakt de keuzes als u dat zelf niet meer kunt? Wat is het verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie? Als ik zeg dat ik niet gereanimeerd wil worden, krijg ik dan nog wel de best mogelijke behandeling? Al deze onderwerpen komen aan bod tijdens de informatieve publieksavond palliatieve zorg.

Ziekenhuis Amstelland is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg, met wie de avond wordt georganiseerd. Hierin zitten organisaties uit Amstelveen en omgeving om palliatieve zorg goed te organiseren. Vanuit dit netwerk worden regelmatig bijscholingen georganiseerd voor professionals en vrijwilligers. Drie maal per jaar zijn er besprekingen waarbij huisartsen, verpleegkundigen en medisch specialisten praktijkvoorbeelden inbrengen. Dit om de kennis over palliatieve zorg te vergroten en ervaringen uit te wisselen.

Programma van de informatieavond

19.00 uur: Ontvangst met koffie en thee

19.15 uur: Wanneer de dokter u niet meer beter kan maken door mevr. P. Huisman, longarts. Over wat de dokter wel voor u kan doen, euthanasie en palliatieve sedatie en behandelbeperkingen zoals niet-reanimeren.

19.45 uur: Een patiënt komt bij de dokter door dhr. R. van Coevorden, huisarts en consulent palliatieve zorg. Over het recht om zelf te beslissen over uw behandeling, wilsverklaringen, euthanasie in de praktijk.

20.30 uur: Van ziekenhuis naar huis of hospice door mevr. A. Vos en mevr. M. Henneman, transferverpleegkundigen. Over wat er allemaal mogelijk is in deze regio. Afsluiting met gedicht van mw. A. Geudeke, geestelijk verzorger

21.00 uur: Napraten met drankje