Mendelssohn en Arvo Pärt in Kruiskerk Amstelveen

In de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30a in Amstelveen, wordt zondag 5 november om 17.00 uur een muzikale vesper gehouden waarin koormuziek van Felix Mendelssohn en van Arvo Pärt wordt uitgevoerd. De vesper duurt een uur. Je kan vanaf 16.30 uur binnen lopen, ontvangst is dan met koffie en thee.

De maand november is in kerkelijke tradities bij uitstek de maand om stil te staan bij de kwetsbaarheid en eindigheid van het leven. Deze muzikale vesper krijgt het thema Voleinding en de muzikale keus is daarbij gemaakt. Van Felix Mendelssohn wordt een vierdelige psalmcantate gezongen terwijl van de hedendaagse Estse componist Arvo Pärt twee composities worden gezongen: een koorgebed om vrede Da pacem, Domine en de Bijbelse lofzang van Maria, het Magnificat.

Te gast in de Kruiskerk is het vocaal ensemble Voci Vivaci uit de Haarlemmermeer. Dirigent is Peter Ouwerkerk. De liturg is ds. Geertien Morsink.

Er wordt geen entree gevraagd, wel is er na afloop een collecte. Kijk voor meer informatie op www.kruiskerk-amstelveen.nl.