Regio gaat wateroverlast en hittestress onderzoeken

Gemeente Amstelveen, het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en veertien regiogemeenten gaan samen werken aan een klimaatbestendige regio.

Door klimaatverandering worden de zomers steeds droger, warmer en duren ze langer. Daarnaast vallen er steeds zwaardere regenbuien. De gemeenten en Waterschap AGV onderzoeken aan de hand van een stresstest de kwetsbaarheid van de regio als het gaat om wateroverlast en hittestress. Alle gemeenten moeten in 2019 een stresstest hebben gedaan. Dit komt voort uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat afgelopen Prinsjesdag is gepresenteerd.

BBA-wethouder Peter Bot (Duurzaamheid): “Wij nemen bij reconstructies in onze wijken maatregelen om extreme hitte en zware regenbuien te kunnen opvangen. Denk aan het verbeteren en sturen van de afvoer van water in de straten. Inwoners kunnen zelf ook bijdragen aan een klimaatbestendige stad. Bijvoorbeeld door meer groen en minder stenen in de tuinen. Zo kan het water meer geleidelijk naar de sloten en het riool. Het groen zorgt voor meer verkoeling in de zomer. We starten begin volgend jaar met een voorlichtingscampagne over klimaatadaptieve maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen”.

De stresstest laat zien waar in de regio gebieden kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. De resultaten worden gepresenteerd in een digitale klimaatatlas die eind van dit jaar online beschikbaar komt. Zo kunnen gemeenten en het Waterschap bepalen of en waar ze aan de slag gaan. Ook inwoners kunnen zien of hun perceel, woning of straat klimaatbestendig is.